Proeftuin Zwolle

Case

De IJssel Vechtdelta is een kwetsbare regio in de Deltaproblematiek. In de ‘slipstream’ van de grote aandacht voor veiligheid worden tegelijkertijd effecten van klimaatverandering binnen in de stad Zwolle onderzocht. De gemeente Zwolle onderzoekt in deze proeftuin samen met ontwikkelaars, woningcorporaties en het waterschap de kansrijkheid van maatregelen tegen wateroverlast en hittestress. Onderzoeksgebied is de wijk Assendorp waar zowel herontwikkeling als stedelijk beheer aan de orde komen. Daarnaast levert de proeftuin inhoudelijke bouwstenen voor de Stedelijke Wateragenda 2014.

Inbreng

Doelstelling

Aan de hand van testcases verkennen waar effecten van hitte, droogte en extreme neerslag zich manifesteren en hoe deze kunnen worden vertaald naar maatregelen. De output uit de testcases diende niet alleen de betreffende locaties zelf, maar ook voor het voeden van de gemeentelijke wateragenda.

Leerpunten

Resultaat