Proeftuin Scheveningen-Haven

Case

De komende jaren wordt flink geïnvesteerd in Scheveningen-Haven om het verder te ontwikkelen als maritiem en toeristisch gebied. De kades worden opgeknapt, een deel van de havens wordt verplaatst en op het Norfolkterrein komen 700 woningen erbij. Hiervoor is een overeenkomst getekend met het ontwikkelconsortium ASR Vastgoedontwikkeling / Malherbe Groep. Daarnaast is er ruimte voor hotels, restaurants en bedrijven. De gemeente Den Haag en de ontwikkelaarsconsortium hebben duurzame ambities; daarnaast speelt er in het buitendijks gelegen gebied een waterveiligheidsopgave en grenst het gebied aan het Natura 2000 Westduinpark.

 

Inbreng

Doelstelling

Ten tijde van de proeftuin werd het in februari 2012 vastgestelde stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Het was nu dan ook een goed moment om door middel van een proeftuin de verschillende partijen (zowel marktpartijen als gemeentelijke en andere overheden en adviseurs) samen aan een integraal, waterveilig, klimaatbestendig en duurzaam concept voor Scheveningen-Haven te laten werken.

Leerpunten

Het samenbrengen van alle stakeholders aan een tafel heeft het mogelijk gemaakt knelpunten op te lossen en een breder gedragen visie en concrete maatregelen voor het gebied te ontwikkelen. De proeftuinmethode bleek uitermate succesvol.

Resultaat

De resultaten zijn verwerkt in de MER en in het bestemmingsplan. Concrete resultaten zijn :