Proeftuin Hoef en Haag

Case

De proeftuin Hoef en Haag heeft betrekking op de nieuw te realiseren wijk Hoef en Haag in Vianen. De nieuwe ontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd en zal uiteindelijk bestaan uit 1800 woningen, infrastructuur, water- en groenstructuur en voorzieningen. Het plangebied ligt direct achter de Lekdijk ten oosten van Vianen. Het plangebied wordt begrensd door de hoger gelegen plas Everstein, het dorp Hagestein en de A27. Het gebied zelf ligt in een kom; bij een dijkdoorbraak (kans op 1/2000 per jaar) zou het gebied snel tot wel een waterhoogte van 2 tot 3 meter onderlopen. Voor dit project is reeds een masterplan vastgesteld.

Doelstelling

In de proeftuin Vianen zijn de mogelijkheden onderzocht hoe in een nieuw te bouwen wijk aandacht besteed kan worden aan meerlaagsveiligheid en een klimaatbestendig watersysteem.

Inbreng

  1. Stedenbouwkundig masterplan
  2. Informatie over watersysteem en hydrologie
  3. Informatie over evacuatiemogelijkheden bij een ramp van een medewerker van de veiligheidsregio.
  4. Informatie over meerlaagsveiligheid

Leerpunten

In de proeftuin zijn door de deelname van diverse stakeholders en de inbreng van de medewerker van de veiligheidsregio mogelijke maatregelen binnen de tweede en derde laag van meerlaagsveiligheid in relatie tot rampbeheersing getoetst op haalbaarheid en effect in het gebied.

Dit was zeer verhelderend en leerzaam door de inbreng van de verschillende stakeholders en het toespitsen op een concrete situatie.
Veel van de in onderzoeken bedachte maatregelen vielen snel als onhaalbaar af.

De uiteenzetting van de medewerkster van de veiligheidsregio met betrekking tot evacuatiemogelijkheden haalde veel proeftuindeelnemers snel uit een gedroomde zekerheid.

Leerpunt was ook dat omdat er reeds een masterplan met een duidelijke stedenbouwkundige visie was vastgesteld, er in het plan en in de hoofden van de bedenkers niet meer zo veel ruimte en flexibiliteit was voor klimaatbestendige maatregelen.

Resultaat

Voor sommigen was het een eerste kennismaking met het idee van klimaatbestendig inrichten en meerlaagsveiligheid. Resultaat was het creƫren van bewustzijn, verankeren van kennis bij de deelnemers en toetsen van kennis en mogelijke maatregelen aan de eisen van een concrete situatie op haalbaarheid en wenselijkheid.