Proeftuin Eiland van Dordrecht

Case

In de proeftuin Eiland van Dordrecht werd gewerkt aan het concept van het “Zelfredzaam Eiland van Dordrecht”. Dordrecht wordt bedreigd bij storm vanuit zee en door hoge rivierwaterstanden. Door de ligging op een eiland is evacuatie bij een bres maar zeer beperkt mogelijk. Dordrecht werkt daarom aan de optimalisatie van meerlaagsveiligheid vertaald naar het Zelfredzaam Eiland van Dordrecht. Er is vanuit de ligging, naast maatregelen in laag 1, een duidelijke aanleiding voor maatregelen van laag 2 en laag 3; deze krijgen dan ook veel aandacht. In de proeftuin werd gewerkt met de storylinemethode om vooral laag 3 maatregelen te evalueren en met een methode om meekoppelkansen van maatregelen op het gebied van waterveiligheid te combineren met de reguliere stedelijke ontwikkelingen. Dordrecht is hierin een voorloper.

Inbreng

Informatie m.b.t. de waterveiligheid van Eiland van Dordrecht
Storyline methode (Berry Gersonius, IHE) in relatie tot rampenbeheersing
Verkenning van mogelijke maatregelen in de tweede en derde laag van MLV door middel van een kaartspel Urbanisten)
Meekoppelmethode; hiermee is onderzocht hoe door aansluiten aan de reguliere investeringsagenda meekoppelmogelijkheden gebruikt kunnen worden voor de realisatie van meer waterveiligheid.

Doelstelling

Verkennen van mogelijkheden van tweede en derdelaags maatregelen voor de realisatie van een zelfredzaam Eiland van Dordrecht.

Leerpunten

Door het uitnodigen van alle stakeholders (waterbeheerders, stedenbouwkundigen, brandweer, politie, etc.) en het werken met de storylinemethode kunnen uitermate snel gaten in de rampenbeheersing blootgelegd worden.

Resultaat

De resultaten van de proeftuin zijn een stap in een doorlopende ontwikkeling van een innovatieve benadering van waterveiligheid van de gemeente Dordrecht.

Naast concrete maatregelen met betrekking tot een zelfredzaam Eiland van Dordrecht, zijn meekoppelkansen van waterveiligheid met de reguliere investeringsagenda onderzocht.

De storylinemethode heeft zich als een uitstekende katalysator voor het onderzoek van rampenbestrijding met een brede groep stakeholders bewezen.