Voorbeelden

Onder de vlag van het Deltaprogramma zijn er in de periode 2009-2013 ruim twintig verschillende proeftuinen in Nederland georganiseerd. Een aantal van deze proeftuinen is inmiddels in de uitvoeringsfase beland. In toenemende mate worden er ook zonder begeleiding vanuit het Deltaprogramma proeftuinen geïnitieerd. Een voorbeeld daarvan is het project Lakenplein in Leiden. De rapporten van de door het Deltaprogramma mogelijk gemaakte proeftuinen zijn te vinden op het Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie [LINK].

Op deze website worden vijf proeftuinen uitgelicht, die tezamen een representatieve dwarsdoorsnede vormen van de volledige collectie. De thema’s klimaatbestendige stad en meerlaags veiligheid komen aan bod in dorp, stad en buitengebied.