Zorg voor een vakkundige proeftuinbegeleiding

Een ervaren procesbegeleider en een kundige, ondersteunende ontwerper zijn onmisbaar. Idealiter worden deze personen extern aangetrokken. Externe procesbegeleiding maakt dat de verschillende belanghebbenden zich vaak opener kunnen opstellen in een proeftuin. En externe ontwerpbureaus bieden de garantie op het leveren van een vooraf overeengekomen resultaat; bij het alleen inschakelen van interne ontwerpers kan het produceren van een getekend verslag weleens verzanden in het reguliere werk. Natuurlijk is het belangrijk de interne ontwerper met zijn gebiedskennis erbij te betrekken als één van de stakeholders .

Bart Stoffels leidt het gesprek over het Paleiskwartier in Den Bosch

Bart Stoffels leidt het gesprek over vergroening van het Paleiskwartier in Den Bosch.

De ontwerper begeleidt het onderzoeksproces tijdens de proeftuin en documenteert de resultaten. Deze ontwerpers moeten ervaren zijn in het werkelijk ondersteunen van het proces en niet de eigen ideeën voorop stellen.

De procesbegeleider nodigt de deelnemers uit, leidt de ontwerpateliers en daagt de deelnemers uit om de resultaten uit te werken.
Naast de procesbegeleider en de ontwerper is een natuurlijke partner de coördinator vanuit de initiërende lokale instantie. Dit kan een projectleider, programmamanager of beleidsmedewerker van de gemeente of het waterschap zijn.

De procesbegeleider en de coördinator inventariseren samen de opgave, onderhouden het bilateraal contact met de stakeholders en zorgen voor de praktische inrichting van de ontwerpateliers.

‹ vorige stapvolgende stap ›