Verankering en overdracht aan bestuurders

“De proeftuin legt een discussie over urgentie bloot. Daar moeten we niet omheen draaien, maar bestuurders deelgenoot van maken.”

— Martine Beuken van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en Eugene Heeremans van het Waterschap Aa en Maas, deelnemers aan de Proeftuin Natuurlijk Paleiskwartier.

“Ons doel van bestuurlijk commitment aan een voorkeursrichting is bereikt.”

— Liesbeth de Theije van het Waterschap Aa en Maas en deelnemer aan de Proeftuin Laarbeek.

Aan het einde van de tweede sessie worden wederom de ontwikkelde ideeën aan de hele groep gepresenteerd. Het is zeer aan te raden om hiervoor de portefeuille-houdende bestuurders uit te nodigen. Er worden afspraken gemaakt voor de verdere doorwerking van de ontwikkelde ideeën bijvoorbeeld welke personen of combinaties van deelnemers trekker worden van bepaalde, in de proeftuin gevormde ideeën.

Besproken kan worden hoe de resultaten in het reguliere planningsproces verankerd kunnen worden, bijvoorbeeld in het bestemmingsplan, MER, of masterplan.

Het is waardevol als lokale bestuurders meedraaien in een proeftuin en zo mede-eigenaren worden van ontwikkelde ideeën of visies. Als dit niet mogelijk is, is het in ieder geval wenselijk deze uit de nodigen voor het afronden van de tweede sessie voor het laatste plenaire gedeelte zodat de ideeën overgedragen kunnen worden. Ook kunnen ze alvast vertellen wat ze denken te doen met de resultaten.

‹ vorige stapvolgende stap ›