Het tweede ontwerpatelier

Tijdens het tweede atelier worden de uitkomsten gezamenlijk besproken. Het is prettig als dezelfde mensen weer aan tafel zitten. Eventuele nieuwkomers krijgen vooraf het verslag van de eerste werksessie. Er kan ook worden gekozen voor een iets kleinere setting, bijvoorbeeld als het accent wat minder op de inhoud ligt, maar sterker op de regievraag, anders gezegd op de ‘wie doet wat vraag’.

Ook complexe samenwerkingsvraagstukken kunnen door visualisatie worden opgehelderd (Eemsdelta).

Ook complexe samenwerkingsvraagstukken kunnen door visualisatie worden opgehelderd (Eemsdelta).

Recapitulatie en bespreken nieuwe inzichten

De ontwerper geeft een beeldend verslag van de resultaten van het eerste atelier.

Er is gelegenheid om aanvullende informatie van stakeholders in te brengen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het ‘’huiswerk’’, en nieuwe inzichten. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie.

Ook nu is het belangrijk niet te lang te praten, maar zo snel mogelijk aan het (teken)werk te gaan. De opdracht voor de uitwerking van de tweede ontwerpsessie krijgt handen en voeten. Bijvoorbeeld ‘stel een aantal klimaatbestendige inrichtingsprincipes op’, ’maak watersysteemkeuzes voor de integrale gebiedsvisie’ of ‘stel een gezamenlijk actieplan op voor de uitvoering‘.

Werken in groepen

In de tweede ontwerpsessie wordt wederom in groepen gewerkt afhankelijk van het aantal deelnemers. Ideeën uit de eerste sessie kunnen verdiept worden of er kan aan een nieuwe focus gewerkt worden afhankelijk van de gestelde doelen. Er wordt gestreefd naar een samenhangend en presenteerbaar eindresultaat.

‹ vorige stapvolgende stap ›