Afronding: beeldend verslag en actieplan

“De proeftuin heeft waarde als iedereen er individueel een vervolgactie uit kan oppakken.”

— Martine Beuken van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en Eugène Heeremans van het Waterschap Aa en Maas, deelnemers aan de Proeftuin Paleiskwartier.

Na afloop van de proeftuin wordt een schriftelijk met schetsen ondersteund verslag door de procesbegeleider in samenwerking met de ontwerper opgesteld. Het verslag is een samenvatting van alle ontwikkelde ideeën en een presentatie hiervan dat door de verschillende stakeholders gebruikt kan worden om de resultaten uit te dragen binnen hun organisatie.

Voorbeeld van een verslag (Nijmegen)

Voorbeeld van een verslag (Nijmegen)

De eindresultaten van de twee sessies laten zien hoe de opgaven voor ruimte en klimaat in samenhang met elkaar nieuwe kansen kunnen opleveren. Als het proces goed is geweest, dan is het resultaat helder, adequaat en realistisch. Het levert enthousiasme op om ideeën dóór te ontwikkelen of zelfs uiteindelijk te realiseren. Het is belangrijk om de ontwikkelde visie, de gemaakte schetsen en de referentiebeelden vast te leggen in een document en de resultaten mondeling toe te lichten aan de opdrachtgevers, onder wie bestuurders en projectleiders. Dat zijn immers degenen, die voor de doorwerking moeten zorgen. Zij kunnen met de aangedragen visie, bouwstenen of concrete inrichtingsvoorstellen aan de slag.

Tips en informatie over de verankering in processen en documenten is te vinden op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, onder de rubriek ‘werken‘.

‹ vorige stap