Hoeveel tijd en geld vraagt een proeftuin?

Een proeftuin bestaat in de regel uit twee ateliers van minimaal een dagdeel plus lunch tot maximaal een dag. In de praktijk komt het meestal neer op twee dagdelen plus lunch aangezien stakeholders meestal niet meer ruimte hebben in hun agenda. Het voordeel van twee dagen is dat er dan meer ruimte is voor een ‘expeditie’ in het gebied. De twee ateliers zullen elkaar opvolgen met een tussenruimte van bij voorkeur één week tot maximaal vier weken afhankelijk van wat in de agenda past van de genodigden.

Diensten als ontwerp, procesbegeleiding, MKBA's of inspiratielezingen kunnen worden uitbesteed.

Diensten als ontwerp, procesbegeleiding, MKBA’s of inspiratielezingen kunnen worden uitbesteed.

Als de proeftuin gecombineerd wordt met het doorrekenen van de ontwerpen met betrekking tot bijvoorbeeld gebiedsexploitaties of waterveiligheid, is het aan te raden om een extra atelier in te lassen voor de presentatie van de berekeningsresultaten. Het blijkt dat het begrijpen en verwerken van dergelijke resultaten over het algemeen relatief veel tijd en energie vraagt van de deelnemers van de proeftuin. Het tweede en laatste atelier kan dan beter afzonderlijk georganiseerd worden.
Afhankelijk van het wel of niet inhuren van een externe ontwerper of procesbegeleider kost een proeftuin van alleen tijd van de organiserende partij en deelnemers tot €20.000 voor een vakkundige begeleiding. De kosten voor het inhuren van externe partijen kunnen gedeeld worden door de belanghebbenden.